EU projekti -
ulaganje u
inovacije

EU Projekti

“Projekte je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Europskog fonda za regionalni razvoj.“
“Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Significo d.o.o.“

Unaprjeđenje poslovanja kroz digitalnu transformaciju društva Significo d.o.o. (KK.03.2.1.19.0785)

Projekt je usmjeren na ulaganje u IKT rješenje za potporu poslovnim procesima društva Significo.d.o.o. Implementacijom CRM rješenja omogućeno je kreiranje jedinstvene baze podataka o svim korisnicima te praćenje poslovne interakcije s istima. Projektom je izvršena nabava CRM (engl. Custom related management) rješenja po mjeri društva Significo kako bi se omogućilo efikasnije upravljanje korisnicima, uslugama te radom kontakt centra.

Cilj projekta:

Opći cilj projekta bio je jačanje tržišne pozicije tvrtke, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja
Prijavitelja primjenom specijaliziranih softverskih alata a samim time I malog I srednjeg poduzetništva kroz
poboljšanju primjenu IKT rješenja.

Specifični ciljevi projekta bili su:

1. Povećanje Prihoda od prodaje
2. Povećanje kapaciteta za pružanje usluga dodane vrijednosti
3. Podrška razvoju IT društva u Republici Hrvatskoj

Ukupna vrijednost projekta:
Ukupna EU potpora:
Razdoblje provedbe projekta:

1.955.169.57 HRK
860.936,24 HRK
25.10.2019. – 25.10.2020.

Dodatne informacije:
Strukturni fondovi – http://www.strukturnifondovi.hr/
OP konkurentnost i kohezija – http://arhiva.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779
Kontakt za dodatne informacije: info@significo.hr

Uvođenje ISO 9001 i ISO 27001 normi u poslovanje Prijavitelja ( KK.03.2.1.14.0279)

Projektom je izvršena implementacija normi ISO 9001:2015 i ISO 27001:2013 u poslovanje društva Significo. Implementacijom ISO 9001/27001 normi omogućeno je dostizanje visokih standarda kvalitete i informacijske sigurnosti u procesima isporuke usluga tvrtke Significo.

Cilj projekta:

Opći cilj projekta je postizanje primjenjive razine ISO standard ate povećanje sigurnosti u razvoju i isporuci usluga Prijavitelja kroz implementaciju ISO 9001 i ISO 27001 normi radi ostvarenja specifičnih ciljeva a samim time i razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz implementaciju sustava kvalitete.

Specifični ciljevi projekta bili su:

1. Povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca kroz implementaciju
dva nova standarda ( ISO 9001/27001)
2. Povećanje konkurentnosti
3. Povećanje kapaciteta prijavitelja
4. Ulaganje u edukaciju zaposlenika
5. Povećanje Prihoda društva Significo

Ukupna vrijednost projekta:
Ukupna EU potpora:
Razdoblje provedbe projekta:

466.062,50 HRK
242.352,12 HRK
06.03.2020. – 06.03.2021.

Dodatne informacije:
Strukturni fondovi – http://www.strukturnifondovi.hr/
OP konkurentnost i kohezija – http://arhiva.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779
Kontakt za dodatne informacije: info@significo.hr

Implementacija ISO normi 9001 i 27001 u poslovanje društva Moderne komunikacije d.o.o (KK.03.2.1.14.0281)

Projektom je izvršena implementacija normi ISO 9001:2015 i ISO 27001:2013 u poslovanje društva Moderne komunikacije. Implementacijom ISO 9001/27001 normi omogućeno je dostizanje visokih standarda kvalitete i informacijske sigurnosti u procesima isporuke usluga tvrtke Moderne komunikacije.

Cilj projekta:

Opći cilj projekta je postizanje primjenjive razine ISO standard ate povećanje sigurnosti u razvoju i isporuci
usluga Prijavitelja kroz implementaciju ISO 9001 i ISO 27001 normi radi ostvarenja specifičnih ciljeva a samim
time I razvoj malog I srednjeg poduzetništva kroz implementaciju sustava kvalitete.

Specifični ciljevi projekta bili su:

1. Povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca kroz implementaciju
dva nova standarda (ISO 9001/27001)
2. Povećanje konkurentnosti
3. Povećanje kapaciteta prijavitelja
4. Ulaganje u edukaciju zaposlenika
5. Povećanje Prihoda društva Moderne komunikacije

Ukupna vrijednost projekta:
Ukupna EU potpora:
Razdoblje provedbe projekta:

381.775,00 HRK
248.153,70 HRK
05.05.2020. – 05.05.2021.

Dodatne informacije:
Strukturni fondovi – http://www.strukturnifondovi.hr/
OP konkurentnost i kohezija – http://arhiva.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779
Kontakt za dodatne informacije: info@significo.hr