fbpx

Internetske stranice https://www.significo.hr/ namijenjene su pružanju informacija i prezentaciji djelovanja i usluga Significo Grupe, u daljnjem tekstu, odnosno njenih članica:

SIGNIFICO d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Banjavčićeva 22, OIB: 52435554303, MBS: 080617384 (u daljnjem tekstu: Significo)

MODERNE KOMUNIKACIJE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Banjavčićeva 22, OIB: 23771351929, MBS: 080685562, (u daljnjem tekstu: Moderne komunikacije)

SIGNIFICO SAVJETOVANJE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Banjavčićeva 22, OIB: 94790079628, MBS: 080975002 (u daljnjem tekstu: Significo savjetovanje)

OSOBNI PODACI – SVRHA PRIKUPLJANJA I OBRADE

Significo Grupa osobne podatke prikuplja i obrađuje pošteno, zakonito i transparentno te brine o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.

Osobni podaci koje posjetitelji dobrovoljno ostave popunjavanjem kontakt formi na internetskim stranicama Sifgnifico Grupe koristit će se isključivo u svrhu pružanja informacija o proizvodima i uslugama Significo Grupe iz onog područja za koje je posjetitelj iskazao interes.

PRAVA ISPITANIKA

Prava ispitanika odnosno posjetitelja internetske stranice Significo Grupe propisana su Općom uredbom o zaštiti podataka ili GDPR (engl. General Data Protection Regulation), a to su:

– pravo na pristup – imate pravo u svakom trenutku kontaktirati nas i dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje imate pravo u svezi zaštite osobnih podataka. Significo Grupa Vam osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, a za sve dodatne kopije koje zatražite, možemo Vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako zahtjev podnesete elektroničkim putem, osim ako ne zatražite drugačije, informacije Vam pružamo u uobičajenom elektroničkom obliku;

– pravo na ispravak – ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni, u bilo kojem trenutku možete od nas tražiti da ih ispravimo, a ukoliko su oni nepotpuni, imate ih pravo dopuniti;

– pravo na brisanje – imate pravo od nas tražiti brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose ako smo ih nezakonito obradili ili ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade ili sl. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a o čemu ćemo Vas detaljno izvijestiti u odnosu na svaki pojedini zahtjev;

– pravo na ograničenje obrade – možete od nas zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

– ako osporavate točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koji nam omogućuje provjeru točnosti tih podataka,

– ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umjesto toga tražite ograničenje uporabe tih podataka,

– ako nam podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva,

– ako ste uložili prigovor na obradu.

– pravo na prenosivost podataka – imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke koje ste nam pružili, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem;

– pravo na prigovor  – u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na našim legitimnim interesima, uključujući izradu profila ili ako Vaše podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga;

– pravo na pritužbu – ukoliko smatrate da smo obradom Vaših osobnih podataka prekršili UREDBU (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA ili druge propise u svezi zaštite osobnih podataka, molimo da se obratite našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka kako bismo razjasnili sporna pitanja. Navedeno možete učiniti na sljedeće kontakte: Banjavčićeva 22, Zagreb, telefon: +385 1 444 00 33, te e-mail: osobnipodaci@significo.hr . Svakako imate pravo podnijeti pritužbu nacionalnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadzornom tijelu unutar EU;

– pravo na povlačenje privole – kad se obrada temelji na privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Navedeno možete učiniti na isti način kako ste i dali privolu, kao i putem e-maila: osobnipodaci@significo.hr ili na telefon: +385 1 444 00 33.

– pravo na naknadu štete – ukoliko ste pretrpjeli (ne)imovinsku štetu zbog kršenja relevantnih zakonskih odredbi, imate pravo na naknadu od nas ili izvršitelja obrade za pretrpljenu štetu;

Ostvarenje navedenih prava možete zatražiti putem e-maila: osobnipodaci@significo.hr ili na adresu Banjavčićeva 22, Zagreb. U slučaju dvojbe, možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta, a čime štitimo Vaša prava i privatnost.

Treće strane

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke sukladno najvišim primjenjivim standardima, a što znači da ih nećemo priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima propisanim zakonima i propisima na snazi u Republici Hrvatskoj (kao što su Ured za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, financijski inspektorat, porezna uprava i sl.).

Internetske adrese

Internetske (IP) adrese posjetitelja koriste se isključivo za izradu statističkih izvještaja putem servisa Google Analytics i usluge Facebook Pixel. Significo Grupa putem IP adrese ne može jednoznačno identificirati posjetitelje.

Kolačići

U svrhu statističke analize posjeta stranica od strane posjetitelja, ove stranice koriste kolačiće (cookies) – male datoteke koje se zapisuju na računalo posjetitelja kako bi pomogle u prilagodbi korisničkog iskustva. Trajni kolačići ostaju pohranjeni u pregledniku sve dok ih posjetitelj sam ručno ne izbriše.

Kontakt

Dodatne informacije o zaštiti osobnih podataka i politici privatnosti Significo Grupa, možete zatražiti na osobnipodaci@significo.hr.