Kontrola/praćenje interakcije s klijentima

Sustav SIGNIFICO 360 omogućuje jasan uvid u komunikaciju s klijentima, zaključno sa statusima ishoda, čime se dolazi do jasnog praćenja trendova upita klijenata koji su ujedno i ulazni parametri za donošenje ključnih odluka.

Bilo da se radi o glasovnom pozivu, email komunikaciji, chatu, porukama preko WhatsAppa ili komunikaciji preko društvenih mreža, rješenje SIGNIFICO 360 omogućuje potpunu kontrolu i praćenje svih kontakata s postojećim i potencijalnim klijentima.

Komunikacija između klijenata i djelatnika firmi prati se do najsitnijeg detalja, a svaki se upit unaprijed segmentira u cilju izrade izvještaja i trendova. Osim toga, svi zapisi čuvaju se u vremenskom roku koji odgovara partnerima i mogu se koristiti u svim sferama operativnog poslovanja.