Verifikacija korisničkih podataka

Velik broj tvrtki ima problema s nepotpunim bazama podataka vlastitih klijenata ili kupaca. Čest je slučaj da u bazi postoji samo email, a nema adrese ni broja telefona ili obrnuto.

Significov tim profesionalaca raspolaže iskustvom u prikupljanju podataka i, poštujući sve standarde, kreira potpune i kvalitetne baze za svoje klijente. Takve baze rezultiraju boljom komunikacijom, većim zadovoljstvom i lojalnošću klijenata naših partnera.

Poslovna potreba / problem

Glavne prednosti

Significo 360 kontakt kanali