Naziv firme:

Sjedište:

Radno vrijeme:

Kontakt mail adresa:

Upisano u sudski registar:

OIB:

MB:

MBS:

Temeljni kapital:

Banka i račun:

 

Članovi uprave/direktori:

Significo d.o.o.

Banjavčićeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska

09:00h – 17:00h

info@significo.hr

Trgovački sud u Zagrebu

52435554303

02254212

080617384

20.000,00 kuna

Addiko: HR2525000091101489318

PBZ: HR8623400091110286774

Željan Ferderber

Moderne komunikacije d.o.o.

Banjavčićeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska

09:00h – 17:00h

info@significo.hr

Trgovački sud u Zagrebu

23771351929

02491389

080685562

50.000,00 kuna

PBZ: HR5023400091110380057

 

Željan Ferderber

Significo savjetovanje d.o.o.

Banjavčićeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska

09:00h – 17:00h

info@significo.hr

Trgovački sud u Zagrebu

94790079628

04395280

080975002

100.000,00 kuna

PBZ: HR2423400091110730501

 

Željan Ferderber, Tomislav Lalić