IMPRESSUM

Naziv firme:Significo d.o.o.Moderne komunikacije d.o.o.Significo savjetovanje d.o.o.
Sjedište:Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb, HrvatskaUlica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb, HrvatskaUlica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb, Hrvatska
Radno vrijeme:09:00h – 17:00h09:00h – 17:00h09:00h – 17:00h
Kontakt mail adresa:info@significo.hrinfo@modernekomunikacije.hrinfo@significosavjetovanje.hr
Upisano u sudski registar:Trgovački sud u ZagrebuTrgovački sud u ZagrebuTrgovački sud u Zagrebu
OIB:524355543032377135192994790079628
MB:225421224913894395280
MBS:806173848068556280975002
Temeljni kapital:20.000,00 kuna50.000,00 kuna100.000,00 kuna
Banka i račun:Addiko: HR2525000091101489318
PBZ: HR8623400091110286774
PBZ: HR5023400091110380057PBZ: HR2423400091110730501
Članovi uprave/direktori:Željan FerderberŽeljan FerderberŽeljan Ferderber, Tomislav Lalić

IMPRESSUM

Naziv firme:Significo d.o.o.
Sjedište:Banjavčićeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Radno vrijeme:09:00h – 17:00h
Kontakt mail adresa:info@significo.hr
Upisano u sudski registar:Trgovački sud u Zagrebu
OIB:52435554303
MB:02254212
MBS:080617384
Temeljni kapital:20.000,00 kuna
Banka i račun:Addiko: HR2525000091101489318
PBZ: HR8623400091110286774
Članovi uprave/direktori:Željan Ferderber
Naziv firme:Moderne komunikacije d.o.o.
Sjedište:Banjavčićeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Radno vrijeme:09:00h – 17:00h
Kontakt mail adresa:info@significo.hr
Upisano u sudski registar:Trgovački sud u Zagrebu
OIB:23771351929
MB:02491389
MBS:080685562
Temeljni kapital:50.000,00 kuna
Banka i račun:PBZ: HR5023400091110380057
Članovi uprave/direktori:Željan Ferderber
Naziv firme:Significo savjetovanje d.o.o.
Sjedište:Banjavčićeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Radno vrijeme:09:00h – 17:00h
Kontakt mail adresa:info@significo.hr
Upisano u sudski registar:Trgovački sud u Zagrebu
OIB:94790079628
MB:04395280
MBS:080975002
Temeljni kapital:100.000,00 kuna
Banka i račun:PBZ: HR2423400091110730501
Članovi uprave/direktori:Željan Ferderber, Tomislav Lalić